Z.1 Jaką powieszchnię zajmuje na planie w skali 1:1000 pokuj kturego żeczywiste wymiary to 4m na 10m. Wynik ma być w cm.
z.2 Jaka jest rzeczywista odległość pomiędzy miejscowościami A i B jeźeli na mapie w skali 1:10 000 wynosi ona 4,5cm.Wynik w km.
z.3 Plac na mapie w skali 1:100 000 zajmuje powieszchnię 3,500mm kwadratowych. Jaka jest żeczywista powieszchnia tego placu.Wynik podać trzeba w km kwadratowych.

Dałem za te zadanie dużo punkow musze mieć to jak najszybciej zrubcje to jak najlepiej;D Mają być pełne rozwiązania....błedne zadania zrobione byle jak zgłosze za błędne......

3

Odpowiedzi

2010-02-02T18:54:22+01:00
1. 10m*1000=10000m

4m*1000=4000m

P=ba
P=10000m*4000m
P=40000000m²=400000000000cm²

2.4,5 cm * 10000= 45000cm

3. ??
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T19:01:50+01:00
Zad1. jezeli skala jest 1:1000 to oznacza, że jest pomniejszone o 1000 razy.
4m=400cm
10m=1000cm

400cm/1000= 0,4 cm
1000cm/1000=1 cm
oto wymiary.

zad2. jezeli jest w skali 1:10000 i wynosi 4,5 cm to znaczy ze zostala pomniejszona 10 000 razy a więc

4,5cm *10000=45000cm
45000cm=450m=0,45 km

zad3.

tutaj tak samo
3,5mm2 * 100000=350000mm2
350000mm=35000cm=350m=0,35cm2
2010-02-02T20:20:48+01:00
Zad.1
4m=400cm
10m=1000cm
400cm/1000=0,4cm
1000cm/1000=1 cm
0,4cm*1 cm=0,4cm²

zad.2
4,5cm*10000=45000cm=0,45km

zad.3
3,5mm²*100 000*100 000(ponieważ są to mm kwadratowe dlatego dwa razy pomnożyłem)=35000000000mm²=35000km²