1. Cesarstwo Rzymskie: (granice cesarstwa Rzymskiego podział na wschodnie i zachodnie, wierzenia)
2.Jaki naród wyznawał wiarę w jednego boga? Jak ten naród się nazywał? Jakich ksiąg używał ten naród i kto w tym narodzie sprawował najwyższą władzę?

proszę o odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. i szybko czekam 10 minut

2

Odpowiedzi

2010-02-02T18:59:43+01:00
Cesarstwo Rzymskie: (granice cesarstwa Rzymskiego podział na wschodnie i zachodnie, wierzenia)
wschodnie - z Konstantynopolem, wyznawano tam prawosławie.
zachodnie - z Rzymem, wyznawano tam chrześcijaństwo.


2.Jaki naród wyznawał wiarę w jednego boga? Jak ten naród się nazywał? Jakich ksiąg używał ten naród i kto w tym narodzie sprawował najwyższą władzę?
Było to chrześcijaństwo. Zapoczątkowane w Palestynie, potem głównym miejscem był Rzym. Naród ten używał Dekalogu i Biblii.
Najwyższą władzę sprawował tam papież, następca św. Piotra.
Poniżej papieża był kapłan, zwykły duchowny.
2010-02-02T22:23:55+01:00
Wschodnie - z Konstantynopolem, wyznawano tam prawosławie.
zachodnie - z Rzymem, wyznawano tam chrześcijaństwo.


2.

naród który wyznaje wiare w jednego Boga to chrześcijanie.Co do ksiąg to Biblia i dekalog.Największo władze sprawuje Papież.