Oblicz wielkosc w, wiedzać ze jej:

a) 7% wynosi 0,14 kg
b) 26% 83,2t
c) 35% wynosi 126
d) 36% wyosi 1,8h
e) 22% wynosi 3 km i 80 m
f) 15% jest rowne 75zł
g) 6% jest rowne 21 osób
h) 21% jest równe 56,7ha
i)9% jest równe 2,7dag
j)19,6% jest równe 9,8m
k) 34% jest równe 1,7 kg
l) 125% jest równe 75

1

Odpowiedzi

2015-09-04T08:13:18+02:00
A)
7% - 0,14kg
100% - x kg

 x=\frac{100[procent]*0,14kg}{7[procent]}=2kg

B)
26% - 83,2t
100%- xt

 x=\frac{100[procent]*83,2t}{26[procent]}=320t

C)
35% - 126
100% - x

 x=\frac{100[procent]*126}{35[procent]}=360

D)
36% - 1,8h
100% - xh

 x=\frac{100[procent]*1,8h}{36[procent]}=5h

E)
3km 80m = 3000m + 80m = 3080m

22% - 3080m
100% - xm

 x=\frac{100[procent]*3080m}{22[procent]}=14 \ 000m

F)
15% - 75zł
100% - xzł

 x=\frac{100[procent]*75zl}{15[procent]}=500zl

G)
6% - 21
100% - x

 x=\frac{100[procent]*21}{6[procent]}=350

H)
21% - 56,7ha
100% - xha

 x=\frac{100[procent]*56,7ha}{21[procent]}=270ha

I)
9% - 2,7dag
100% - xdag

 x=\frac{100[procent]*2,7dag}{9[procent]}=30dag

J)
19,6% - 9,8m
100% - xm

 x=\frac{100[procent]*9,8m}{19,6[procent]}=50m

K)
34% - 1,7kg
100% - xkg

 x=\frac{100[procent]*1,7kg}{34[procent]}=5kg

L)
125% - 75
100% - x

 x=\frac{100[procent]*75}{125[procent]}=60


1 4 1