Można brać info z neta ale proszę wybrać to co napisałam poniżej.
DAJE NAJ!
Konstrukcja past simple i past continous. Koniecznie pytania, zdania przeczące i twierdzące + zwykłe.
BEZ ZASTOSOWANIA, SAMA KONSTRUKCJA.
Conditionale [okresy warunkowe] 0 i 1.
Zastosowanie, konstrukcja i przykłady zdań.

Zgłaszam spam jak ktoś skopiuje byle co.

Zależy mi na tym!

3

Odpowiedzi

2010-02-02T18:59:17+01:00
Past Simple :
KONSTRUKCJA !!!
do czasownika dodać końcówkę - ed
ZASTOSOWANIE !!!
Gdy mówimy, że dana rzecz się wydarzyła (dokonane)
PRZYKŁAD !!!
I watchED TV.
Did you watch TV?
I didn't watch TV.

Past Continuous:
KONSTRUKCJA !!!
Po napisaniu osoby piszemy WAS lub WERE (zależy od osoby) i do czasownika dodajemy końcówkę - ing.
ZASTOSOWANIE !!!
Gdy mówimy, że dana rzecz była wykonywana, ale nie wiadomo czy została skończona (niedokonane)
PRZYKŁAD !!!
I WAS watchING TV.
Were you watching TV?
I wasn't watching TV.


Mam nadzieję, że pomogłam :D:D:D
2010-02-02T19:56:47+01:00
Czasu past simmple używamy, aby opisać wydarzenia czynności, które zaczęły się i skończyły w przeszłości.
(twierdzenia)
I/He/She/It was at home last night. - Byłem/Był... wczoraj w domu
(Przeczenia)
I/He/She/It wasn't at school. Nie byłem/Nie był... w szkole
(pytania)
Was I right? - Miałem racje?
Czasu past continous używamy, aby opisać czynności, które trwały w określonym momencie w przeszłości
(twierdzenia)
I/He/She/It was sleeping
(przeczenia)
I/He/She/It wasn't sleeping.
(pytania)
Were you dancing yesterday?
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T20:00:25+01:00
PAST SIMPLE.
Potrzebujemy tylko czasownika w II formie, który wstawiamy po podmiocie i zdanie gotowe.Czasownikom regularnym dodajemy -ed (lub -d) np.
She spoke to Mary two days ago.
We went to the station and bought tickets.
I visited Spain last year.

PYTANIA tworzymy przed DID.
Operator jest identyczny we wszystkich osobach. Pytanie tworzymy wstawiając did przed podmiot zdania a czasownik... wraca do pierwszej formy.
Did you see that?
Did he speak to Molly yesterday?
When did you buy this car?


PRZECZENIA:
Tutaj także używamy operatora did w połączeniu z not czyli didn't.
He didn't take her to restaurant last weekend.
I didn't write the letter.


PAST CONTINOUS.
pomocne słowa WHEN I WHILE.
zdania tworzymy przez was lub were i końcówka ing.
I was watching TV when the telephone rang.
Jane was having a shower when suddenly someone knocked at the door.

PYTANIA tworzymy przez inwersję .
Was Tom writing the letter all day yesterday?

PRZECZENIE.Tutaj wstawiamy nasze nieśmiertelne not, najczęściej w formie wasn't, weren't.
Tom wasn't writing the letter all day yesterday.


OKRESY WARUNKOWE.
pomocne słówka to If, when, unless, as soon as, as long as, provided that.

TRYB 0 :
coś dzieje się zwykle, zawsze tak samo, fakty. jesteśmy pewni na 100% że jeśli zostanie spełniony warunek, to coś tam..
konstrukcja: present simple + present simple.
IF he IS here, he SPENDS eighty percent of his time a sleep.

TRYB 1:
coś prawdopodobnie się wydarzy, jesteśmy pewni na 90%. coś ma szansę się wydarzyć.
IF + present simple + osoba will + czasownik.
IF I KEEP training her, she will eventually give me all of it.

TRYB 2:
gdybamy sobie, co by było gdyby... może się coś wydarzyć na 10 %. mało prawdopodobne.
Past Simple + would.
What WOULD our pets SAY about US IF they KNEW how to talk.?