Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T18:55:26+01:00
Konfiguracja elektronowa ,czyli rozmieszczenie elektronów w powłokach , np:

24
....Mg )2e )8e ) 2 ew
12

[2 8 2 ]

podałam dwa przykłady :)
18 3 18
2010-02-02T18:55:27+01:00
Konfigurację tę, a ściślej – energie poszczególnych elektronów i rozkład przestrzenny ich funkcji falowych, można ustalić na podstawie obliczeń kwantowo-mechanicznych. Dla pierwiastków zawierających niewiele elektronów jest to stosunkowo proste. Obliczenia stają się skomplikowane w miarę wzrostu ilości elektronów, dlatego też najczęściej do wyznaczania energii elektronów stosuje się metody spektroskopowe. W przypadku wielu pierwiastków, zwłaszcza lantanowców, metali przejściowych i metali ziem rzadkich, istnieją wciąż liczne kontrowersje na temat ich konfiguracji elektronowej i dlatego w różnych tabelach i opracowaniach można często znaleźć sprzeczne dane na ten temat. Wynika to w znacznej mierze z faktu, że konfiguracja elektronowa ma ścisły sens tylko w spinowo ograniczonym przybliżeniu Hartree-Focka – a metoda ta dla wielu układów zupełnie zawodzi. Innymi słowy, konfiguracja elektronowa jest parametrem modelu RHF, a nie jakąś obserwowalną strukturą.onfigurację zapisuje się wg pewnej konwencji. Zapis ten może wyglądać na przykład tak:
neon: 1s22s22p6
5 1 5
2010-02-02T19:07:07+01:00
Konfiguracja elektronowa (struktura elektronowa) pierwiastka – uproszczony opis atomu polegający na rozmieszczeniu elektronów należących do atomów danego pierwiastka na poszczególnych powłokach, podpowłokach i orbitalach. Każdy elektron znajdujący się w atomie opisywany jest przy pomocy zbioru liczb kwantowych.

Rodzaje:
a) zwykła konfiguracja czyli powłoki KLMN
b) podpowłkowa spdf
c) podpowłokowa skrócona czyli np. 1s^2 2s^2p^6 3s^2p^6 itd
d) podpołkowa(lub powłokowa ) bez rdzenia czyli konfiguracja normalna bez elektronów walencyjnch
6 3 6