Jesteś urzędnikiem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa pielgrzymom przybywającym do klasztorów. napisz list do biskupa z prośbą, aby wezwał ludzkość do przestrzegania zasad religi chrześciujańskiej. W swoim liście wykorzystaj podane niżej zdania, odpowiednio je uzupełniając.
Z trwogą i bólem słucham wiadomości o _______. Wielu rycerzy zamiast stawac w obronie _______, dokonuje _______, na czym cierpią przede wszystkim ______________. Nie szanują nawet ____________ podążających do świętych miejsc Apeluję i wzywam imię Pana naszego jezusa Chrystusa o ................... .............................................................. .......

1

Odpowiedzi

2010-02-05T18:31:50+01:00
Z trwogą i bólem słucham wiadomości o zbrodniach. Wielu rycerzy zamiast stawać w obronie wędrowników, dokonuje morderstwa, na czym cierpią przede wszystkim wierzący. Nie szanują nawet pielgrzymów podążających do świętych miejsc Apeluję i wzywam imię Pana naszego Jezusa Chrystusa o obronę wiernych i aby wasza świętobliwość im pobłogosławiła w dalszych wędrówkach