Ułóż i rozwiąż odpowiednie równiania.

a) Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.

b) Średnia arytmetyczna trzech liczb: liczby y, liczby 3 razy większej od y i liczby o 10 większej od wynosi 16.

c) Do liczby 15 dodano liczbę y, a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.

Proszę o ułożenie i rozwiązanie równań ;)

1

Odpowiedzi

2010-02-02T21:56:29+01:00
A)
[x+(x+7)]:2=20 |×2
x+x+7=40
2x=33 |:2
x=16.5

b)
y+3y+(y+10)=16
y+3y+y+10=16
5y=6 |:5
y=5/6 (pięć szóstych)

c)
15+y=51-y
y+y=51-15
2y=36 |:2
y=18

proszę naj :)