Odpowiedzi

2010-02-02T19:08:24+01:00
W wikipedii jest o tym dużo, możesz przepisać:
http://pl.wikipedia.org/wiki/100_dni_Napoleona

i z onetu takie coś wklejam:

Sto Dni, "studniowe" cesarstwo, ostatni okres rządów Napoleona I od jego przybycia z wyspy Elby do Francji (1 III 1815), do powtórnej abdykacji (22 VI 1815). Po bezkrwawym opanowaniu kraju (wojsko przeszło na stronę cesarza) i zdobyciu Paryża (20 III 1815) Napoleon I ogłosił ustanowienie monarchii konstytucyjnej i zadeklarował prowadzenie pokojowej polityki wobec państw europejskich.

Mocarstwa koalicyjne odrzuciły tę deklarację, uznając Napoleona I za wyjętego spod prawa. Pokonany w bitwie pod Waterloo (18 VI 1815) przez armię angielską księcia A. Wellingtona i wspomagające ją oddziały pruskie marszałka G.L. Blüchera, Napoleon I abdykował, następnie został zesłany przez Brytyjczyków na Wyspę Św. Heleny, gdzie zmarł (1821). Okres stu dni zakończyła restauracja Burbonów na tronie francuskim. Na mocy traktatu paryskiego (20 IX 1815) mocarstwa koalicyjne narzuciły Francji ciężkie warunki pokojowe.
  • vXv
  • Początkujący
2010-02-02T19:18:38+01:00
We Francji narastało niezadowolenie z rządów Ludwika XVIII, zwalniano zasłużonych dowódców i przekazywano ich stanowiska zwolennikom monarchii.
Na wieść o tym Napoleon 1 marca 1815 r. na czele 1000 armii rozpoczął marsz na Paryż. Kolejne armie wysyłane przeciw niemu przyłączały się do niego wkrótce dysponował już 200-tysięczna armią. 18 czerwca 1815 r. doszło do decydującej bitwy między Napoleonem, a połączonymi siłami pruskimi pod wodzą Gebharda Bluchera i angielskimi pod przywództwem gen. Wellingtona,
przez błąd marszałków Napoleon przegrał i abdykował po raz drugi.