Najstarszym z trojga dzieci państwa Liczmańskich jest Jaś, który ma teraz x lat. Dwa lata po Jasiu urodziła się jego siostra, a 5 lat temu urodził się młodszy brat. Ile at mają razem dzieci Liczmańskich? Zapisz odpowiedź w jak najprostszej postaci.

2

Odpowiedzi

2010-02-02T19:09:37+01:00
Jaś - x
siostra - x-2
brat - 5

Razem: x+x-2+5 = 2x +3
72 4 72
2010-02-02T19:12:45+01:00
X-lata jasia

x-2-wiek siostry

x+5-wiek brata

x+x-2+x+5=3x+5`
41 2 41