Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-02T19:10:31+01:00
Uczęszczała do III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Karierę zaczęła w 1978 na Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu, śpiewając utwór "Piechotą do lata" i zdobywając drugie miejsce. W latach 80. i 90. występowała z grupą Bajm, z którą nagrała 10 albumów (wszystkie uzyskały status złotych lub platynowych, sprzedając się w sumie w nakładzie ponad 3,5 miliona egzemplarzy).

W 1998 Beata Kozidrak rozpoczęła karierę solową, wydając album zatytułowany Beata. Doczekał się on znakomitych recenzji od krytyków, przyniósł dwie Nagrody Muzyczne Fryderyk oraz uzyskał status podwójnie platynowego, sprzedając się w nakładzie ponad 200 000 egzemplarzy. Po sukcesie solowego krążka kontynuowała współpracę z Bajmem.

Jej kolejnym solowym projektem był album Teraz płynę, wydany w 2005. Nagrany z udziałem amerykańskich jazzmanów, został dobrze przyjęty przez krytykę i podobnie jak solowy debiut uzyskał status platynowego (70 000 sprzedanych egzemplarzy).

Beata Kozidrak jest laureatką kilkunastu międzynarodowych festiwali, m.in. w Szwecji (Karlshamn), Jugosławii (MESAM) i Finlandii (Lahti).


She attended the III High School. Union of Lublin in Lublin.

His career began in 1978 at the National Song Festival in Opole, singing the song "Foot of years" and won second place. In the 80s and 90 Billy Joel performed with the group, which has recorded 10 albums (all received gold or platinum status, selling a total print run of more than 3.5 million copies).

In 1998, Beata Kozidrak launched a solo career, releasing album entitled Beata. He lived to see great reviews from critics, brought two Frederick Music Awards and received double-platinum status, selling over 200 copies 000 copies. After the success of his solo disc continue to work with Shania Twain.

Her next project was a solo album now I swim, released in 2005. Recorded with American jazz, was well received by critics and as a solo debut received platinum status (70 000 copies sold).

Beata Kozidrak is the recipient of several international festivals, including the Sweden (Karlshamn), Yugoslavia (MESAM) and Finland (Lahti).
4 5 4
2010-02-02T19:12:08+01:00
Dorota "Doda" Rabczewska (February 15, 1984 in Ciechanow), also known as Doda electrode - Polish singer performing on the borderline of pop music and rock. Activities singer was widely commented on in the media, mainly due to scandals obyczajowym.W years 2000-2007 member of the band Virgin. In 2007 he was released her debut solo album Diamond Bitch. Publisher achieved double platinum status. Repeatedly appeared in photo shoots for magazines CKM, Playboy and New Wamp. It is estimated that the recording of Doda sold in total circulation of approximately 250 thousand. copies (as of 2008). award winning singer was nominated in the competitions and plebiscites and popular music. In 2007 and 2009 she was awarded the MTV Europe Music Awards in the category of best Polish contractor. In a series of programs dedicated to CNN Polish singer is on the list of the ten most famous Poles.Dorota "Doda" Rabczewska (ur. 15 lutego 1984 w Ciechanowie), znana również jako Doda Elektroda – polska piosenkarka wykonująca muzykę z pogranicza popu i rocka. Działalność wokalistki była powszechnie komentowana w mediach przede wszystkim dzięki skandalom obyczajowym.W latach 2000–2007 członkini zespołu Virgin. W 2007 roku został wydany jej debiutancki album solowy Diamond Bitch. Wydawnictwo uzyskało status dwukrotnie platynowej płyty. Wielokrotnie wystąpiła w sesjach zdjęciowych dla magazynów CKM, Playboy i Nowy Wamp. Szacuje się, że nagrania Dody sprzedały się w łącznym nakładzie ok. 250 tys. egzemplarzy (stan na rok 2008).
Wokalistka była wielokrotnie wyróżniana i nominowana w konkursach i plebiscytach muzyki popularnej. W 2007 i 2009 roku otrzymała nagrodę MTV Europe Music Awards w kategorii najlepszy polski wykonawca. W cyklu reportaży telewizji CNN poświęconym Polsce, wokalistka znalazła się na liście dziesięciu najbardziej znanych Polaków.
1 5 1