Odpowiedzi

2010-02-04T00:36:13+01:00
Jednostka:
1. Liberalizm:
* Indywidualistyczna koncepcja człowieka - człowiek jest wartością najwyższą
* Każdy człowiek jest wolny, a wolność jest wartością niepodważalną i nie może być ograniczona za wyjątkiem wolnością drugiego człowieka.
* Człowiek jest z natury racjonalny, nie potrzebuje żadnych autorytetów.
* Podstawowe prawa człowieka to prawo do życia, wolność osobista, sumienia i wyznania, zgromadzeń, słowa i druku. Prawa te mają charakter naturalny i nic nie może ich odebrać.
2. Konserwatyzm:
* Charakteryzuje się pesymistyczną wizją ludzkiej natury, skażonej złem.
* Drzemiącego w człowieku zła nie można przezwyciężyć, ale można ograniczyć jego skutki dzięki autorytetom, religii, kulturze i życiu we wspólnotach.
* Wzorem dla konserwatystów jest człowiek, dla którego ważniejsze są obowiązki niż uprawnienia i który zdolny jest do samopoświęceń i wyrzeczeń w imię wartości wyższych.
3. Chadecja:
*Uznaje personalistyczną wizję ludzkiej osoby. Człowiek jest istotą wyjątkową przede wszystkim dlatego, że jest istotą duchową, a jego celem jest życie wieczne.
* Człowiek jest wolny. Wolność polega na uwolnieniu się od grzechu i zła oraz dążeniu do zbawienia.
* Człowiek posiada szereg praw.
4. Socjaldemokracja:
* Pozytywna wizja człowieka, który jest pozbawiony wad, dysponuje ogromnym potencjałem. Winę za zło nie ponosi człowiek, ale niesprawiedliwe społeczeństwo.
* Każdy człowiek posiada szereg praw i wolności.
* Człowiek jest istotą społeczną, więc w pełni realizuje się TYLKO w społeczeństwie.

Społeczeństwo
1. Liberalizm:
* Społeczeństwo nie jest wartością autonomiczną, a jedynie środkiem służącym człowiekowi do samorealizacji.
* Wizja zatomizowanego społeczeństwa - społeczeństwo nie jest ograniczoną całością, lecz zbiorem jednostek.
2. Konserwatyzm:
*Społeczeństwo tworzy ograniczoną całość.
* Społeczeństwo jest zorganizowane hierarchicznie.
* Społeczeństwo jest ukształtowane w toku rozwoju historycznego, który ma charakter ewolucyjny.
* Jedną z najwyższych wartości psołeczny6ch jest tradycja.
* Fundamentem społeczeństwa jest zdrowa, trwała i wielodzietna rodzina.
* Sprzeciw rewolucjom.
3. Chadecja:
* Społeczeństwo jest ograniczoną całością.
* Głównymi zasadami życia społecznego jest zasada dobra wspólnego i solidaryzmu społecznego.
* Przeciwnik rewolucji.
* Główna wartość w życiu społecznym to sprawiedliwość pojmowana jako oddawanie każdemu tego, co się mu należy.
* Rodzina jest podstawową komórką społeczną, środowiskiem, które kształtuje człowieka.
4. Socjaldemokracja:
*Początkowo społeczeństwo klasowe, dziś zbiór jednostek i grup społecznych.
* Społeczeństwo powinno się opierać na wartościach: sprawiedliwość społeczna, równość społeczna i równość wobec prawa.