Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T19:24:30+01:00
A) A,C
b) BDEF

Zad3 Oddychanie jest procesem warunkującym życie wszystkich organizmów. Tlen jest zawsze niezbędnym składnikiem procesu. Źródłem energii dla organizmów może być beztlenowy rozkład glukozy. Proces Oddychania wewnętrznokomórkowego odbywa się w mitochondrium.

A pączkowanioe B podział komórki