Rozszerz ułamki i zapisz je za pomoca przecinka: trzy piate,siedem piećdziesiatych, trzy czwarte, jedna ósma, trzynascie dwudziestych, siedem dwudziestchpiatych, sto jedenascie pięćsetnych, dwadziescia jeden dwusetnych, cztery dwiesciepiędziesiate

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T19:31:39+01:00
Trzy piąte=sześć dziesiątych=0,6
siedem pięćdziesiątych =czternaście setnych=0,14
trzy czwarte=siedemdziesiąt pięć setnych=0,75
jedna ósma=sto dwadzieścia pięć tysięcznych=0,125
trzynaście dwudziestych=sześćdziesiąt pięć setnych=0,65
siedem dwudziestych piątych=dwadzieścia osiem setnych=0,28
sto jedenascie pięćsetnych=dwieście dwadzieścia dwa tysięczne=0,222
dwadzieścia jeden dwusetnych=sto pięć tysięcznych=0,105
cztery dwieście pięćdziesiąte= szesnaście tysięcznych= 0,016
12 2 12
2010-02-02T20:31:21+01:00
Trzy piate to 0,6 ,7/50 to 0,14,3/4 to 0,75,21/200to 0,105,4/250 to 0,0016,7,25 to 0,28,13,20 to 0,65,111/500 to 0,222,1/8to 0,125
6 3 6
2010-02-02T21:45:16+01:00
Trzy piąte= ³/₅= ⁶/₁₀= 0,6
siedem piećdziesiatych= ⁷/₅₀= ¹⁴/₁₀₀= 0,14
trzy czwarte= ³/₄ = ⁷⁵/₁₀₀= 0,75
jedna ósma= ¹/₈= ¹²⁵/₁₀₀₀= 0,125
trzynascie dwudziestych= ¹³/₂₀= ⁶⁵/₁₀₀= 0,65
siedem dwudziestchpiatych= ⁷/₂₅ = ²⁸/₁₀₀= 0,28
stojedenascie pięćsetnych= ¹¹¹/₅₀₀= ²²²/₁₀₀₀ = 0,222
dwadziescia jeden dwusetnych= ²¹/₂₀₀= ¹⁰⁵/₁₀₀₀ = 0,105
cztery dwiesciepiędziesiate = ⁴/₂₅₀= ¹⁶/₁₀₀₀= 0,016
10 4 10