Odpowiedzi

2010-02-02T19:30:47+01:00
V - objętość graniastoslupa = 320 cm³
h - wysokość graniastosłupa = 10 cm
a - ramię trójkąta podstawy = ?
V = Pph
Pp - pole powierzchni podstawy = V/h = 320/10 = 32 cm²
w podstawie jest trójkąt prostokątny równoramienny stąd
Pp = a razya/2 = a²/2
a² = 2Pp = 64 cm
a = √64 = 8 cm
odp
ramiona podstawy mają długość 8 cm
10 2 10
2010-02-02T19:30:50+01:00
A=przyprostokątna
b=przeciwprostokątna
V=objętość
V=320 cm³
V=Pp * h
320 cm³ : 10cm = 32 cm²
Pp=32cm²
Pp=a*h/2
Pp=a*a/2
Pp=a²/2
32cm²=a²/2 /*2
a²=√64
a=8cm

b²=8²+8²
b²=64+64
128=b²
b=8√2
6 3 6
2010-02-02T19:41:24+01:00
320cm³:10cm=32cm²
8cmx8cm:2=32cm²
Odp.: Ramiona tej podstawy mają po 8 cm.
92 1 92