Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T21:57:22+01:00
C nie zachodzi bo sole mocnych kwasów i mocnych zasad nie ulegają hydrolizie - jony pochodzące z dysocjacji soli nie łączą się trwale z jonami wody i wyst. w wodnym roztworze w postaci zdysocjowanej a pH=7

a) Pb(NO3)2 + 2H2O -> Pb(OH)2 + 2HNO3
Pb2+ + 2NO3- + 2H2O -> Pb(OH)2 + 2H+ + 2NO3-
Pb2+ + 2H2O ->Pb(OH)2 + 2H+
b) K2S + 2H2O -> 2KOH + H2S
2K+ + S2- + 2H2O -> 2K+ + 2OH- + H2S
S2- + 2H2O -> 2OH- + H2S