A) różnica ilorazu liczby x i 6 oraz liczb y i 9
b) iloczyn sumy licz a i 4 oraz sumy liczb b i 4
c) iloraz różnicy liczb 12 i x przez liczbę 12
d) suma ilorazu liczb k i m oraz iloczynu liczb k i m
e) różnica iloczynu liczb x,y,z oraz sumy liczb x,y,z
f) iloraz iloczynu liczb a,b i c przez liczbę 3

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T19:26:48+01:00
A) (x/6)-(y/9)
b) (a+4)*(b+4)
c) (12-x)/12
d) (k/m)+(k*m)
e) (x*y*z)-(x+y+z)
f) (a*b*c)/3
2010-02-02T19:27:18+01:00
6x-9y
a + 4 : b + 4
12 - x : 12
k * m + k : m
2010-02-02T19:29:30+01:00
A) (x : 6) - y - 9
b) (a + 4) ∙ (b + 4)
c) (12 - x) : 12
d) (k : m) + (k ∙ m)
e) (x ∙ y ∙ z) - (x + y + z)
f) (a ∙ b ∙ c) : 3