Odpowiedzi

2010-02-02T19:31:19+01:00
Służba wolontariacka jest elementem każdej cywilizacji i społeczeństwa. Definiowana w najszerszym ujęciu jako wkład jednostek w bezinteresowną, nieodpłatną i niezawodową działalność dla dobra sąsiedztwa, wspólnoty lub ogółu społeczeństwa, przybiera wiele form - poczynając od tradycyjnych zwyczajów wzajemnej pomocy, a kończąc na aktywnym reagowaniu wspólnoty w czasach kryzysu, prowadzeniu działalności humanitarnej, rozwiązywaniu konfliktów i eliminowaniu biedy. Ta idea dotyczy zarówno lokalnych i narodowych działalności wolontariuszy, jak i bilateralnych i międzynarodowych programów przekraczających granice państw. Wolontariusze zaczęli odgrywać jakościowo i ilościowo znaczącą rolę w dobrobycie i postępie uprzemysłowionych i rozwijających się państw, a także w ramach programów pomocy humanitarnej ONZ i podobnych programów narodowych, współpracy technicznej, promowaniu praw człowieka, demokratyzacji i pokoju. Wolontariat jest także podstawą działalności wielu organizacji pozarządowych (NGO's), zawodowych stowarzyszeń, związków zawodowych i organizacji obywatelskich. Wiele kampanii prowadzonych w zakresie m.in. rozwijania umiejętności pisania i czytania czy ochrony środowiska jest zależna w sposób zasadniczy od działalności wolontariatu.
2 5 2