Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-03T08:48:58+01:00
Dane:
h-4 cm
średnicy podstawy długości 4 cm
Szukamy:
stosunek pola powierzchni całkowitej walca do pola powierzchni kuli?
Rozwiązanie:
Pole walca
Pw=2πr(r+h)
Pw=2×3,14×2(2+4)
Pw=75,36 cm²
Pole kuli
Pk=4πr²
Pk=4×3,14×4
Pk=12,56×4
Pk=50,24 cm²
75,36:50,24=1,5
Odp:Stosunek pola powierzchni całkowitej walca do pola powierzchni kuli wynosi 1,5