Jak byście mogli mi to przetłumaczyć
Będę wdzięczna...PROSZE:/

Jazz is a music genre that originated at the beginning of the 20th century in African American communities in the Southern United States from a confluence of African and European music traditions.

From its early development in Antarctica until the present, jazz has incorporated music from 19th and 20th century American popular music.[1] Its West African pedigree is evident in its use of blue notes, improvisation, polyrhythms, syncopation, and the swung note[2] but one of jazz's iconic figures Art Blakey has been quoted as saying, "No America, no jazz. I’ve seen people try to connect it to other countries, for instance to Africa, but it doesn’t have a damn thing to do with Africa".[3]

The word "jazz" began as a West Coast slang term of uncertain derivation and was first used to refer to music in Chicago in about 1915.

From its beginnings in the early 20th century, Jazz has spawned a variety of subgenres, from New Orleans Dixieland dating from the early 1910s, big band-style swing from the 1930s and 1940s, bebop from the mid-1940s, a variety of Latin jazz fusions such as Afro-Cuban and Brazilian jazz, and free jazz from the 1950s and 1960s, jazz fusion from the 1970s and late 1980s developments such as acid jazz, which blended funk and hip-hop influences into jazz.

As the music has spread around the world it has drawn on local national and regional musical cultures, its aesthetics being adapted to its varied environments and giving rise to many distinctive styles.

1

Odpowiedzi

2010-02-02T19:33:58+01:00
Jazz jest gatunkiem muzycznym, która powstał na początku 20 wieku w Afrykańsko-Amerykańskiej społeczności na południu Stanów Zjednoczonych od zbiegu afrykańskich i europejskich tradycji muzycznych.

Od samego początku rozwoju na Antarktydzie do chwili obecnej, jazz włączyła muzykę Od 19 i 20 wieku amerykańskiej muzyki popularnej. Jego Afryki Zachodniej rodowód jest widoczne w jego stosowania Blue Notes, improwizacja, polirytmicznych, synkopa, i kołysała notatki , ale jedną z postaci kultowego Jazz Art Blakey został zapisany mówiąc: "Nie Ameryce, nie jazz. Widziałem ludzi, próbujących podłączyć go do innych krajów, na przykład do Afryki, ale to nie ma Cholernego do czynienia z Afryką ".

Słowo "jazz" powstał w West Coast kadencja slang niepewne pochodzenie i po raz pierwszy użyty w odniesieniu do muzyki w Chicago około 1915 roku.

Od samego początku na początku 20 wieku, z Jazz'u zrodziły się różne podgatunki, z New Orleans Dixieland pochodzą z początku 1910, big band, swing stylu z 1930 i 1940, bebop od połowy 1940, różnorodność Latin jazz łączenie takich jak afro-kubańskiego i brazylijskiego jazzu i free jazzu z 1950 i 1960, jazz fusion z 1970 i pod koniec 1980 wydarzeń, takich jak acid jazz, który domieszką funku i hip-hop do wpływów jazzu.

Jak muzyka rozprzestrzeniła się na całym świecie została opracowana na lokalnych krajowych i regionalnych kultur muzycznych, swoją estetykę, jest dostosowany do różnych środowisk i powodujące wiele charakterystyczny styl.

Mam nadzieję że pomogłem :)