Przeczytaj fragment powieści Henryka Sienkiewicza Krzyżacy . O jakich wydarzeniach i postaciach historycznych jest w nim mowa ? Wskaż w tekście archaizmy i je wyjaśnij .


fragment :


-Mistrz Ulryk - rzekł pierwszy herold - wzywa twój majestat, pani i księcia Witolda na bitwę śmiertelną i aby męstwo wasze,którego wam widać brakuje , podniecić, śle wam te dwa nagie miecze . [...]
Ostatnie nadzieje Jagiełły rozwiały się jak dym .Spodziewał się poselstwa zgody i pokoju , a tymczasem było to poselstwo pychy i wojny . Więc wzniósłszy załzawione oczy do góry , tak orzekł :
- Mieczów ci u nas dostatek , ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa , którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła .


Proszę o przeczytanie dokładnie polecenia ;]

1

Odpowiedzi

2010-02-02T22:11:46+01:00
O postaci historyczne to będzie o urlycha Von Jungingena a archaizmów nie wiem
10 2 10