A (-100)* ⁸/₂₅=
B 1⅔* (-⁶/₂₅)=
C (-2 ⅖) * (-3¾)=
D (-9.45)*0.28=
E 0.04 * ( -0.27)=
F (-3.6) * ⁴/₉=
G(-2.1) * (-4²/₇)=
H -⅞ : (- 5.6)=
I ⁹/₁₀: (-¾)=
J (-1 ½ ) : (- 0.06)=
K (-2 ⅔): 1.2=
L ⅔ : (-6)=
M (- 0.45) : 1 ⅘=
N (-2.75) : ( -2.2)=
O (-3.5 ) : (1⅖)=Za najlepsze rozwiazania daje najlepsze xD pisac dobrze

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T19:57:11+01:00
A (-100)* ⁸/₂₅=-4*8=-32
B 1⅔* (-⁶/₂₅)=5/3 *(-6/25)=-2/5
C (-2 ⅖) * (-3¾)=(-12/5)*(-15/4)=(-3)*(-3)=9
D (-9.45)*0.28=-2,646
E 0.04 * ( -0.27)=-0,0108
F (-3.6) * ⁴/₉=(-3 ⁶/₁₀)*⁴/₉=-3³/₅*⁴/₉=-18/5 * 4/9=-8/5
G(-2.1) * (-4²/₇)=-2¹/₁₀ *(-30/7)=(-21/10) * (-30/7)=9
H -⅞ : (- 5.6)=-⅞ :(-5³/₅)=-⅞ :(-28/3)=-⅞ * (-3/28)=3/32
I ⁹/₁₀: (-¾)=9/10 * (-4/3)= -6/5
J (-1 ½ ) : (- 0.06)=(-1,5):(- 0.06)=25
K (-2 ⅔): 1.2=-8/3 :1¹/₅=-8/3 : 6/5=-8/3 *5/6=-20/9
L ⅔ : (-6)=⅔ * (-1/6)=-1/9
M (- 0.45) : 1 ⁴/₅=(- 0.45) :1,8=-0,25
N (-2.75) : ( -2.2)=1,25
O (-3.5 ) : (1⅖)=(-3.5 ) : (1,4)=-2,5

3 3 3
2010-02-02T20:09:51+01:00
(- 100)* ⁸/₂₅= - ⁸⁰⁰/²⁵ = 32
1⅔* (- ⁶/₂₅)= ⁵/₃ * (- ⁶/₂₅) = (- ³⁰/₇₅) = - ⁶/₁₅
(-2 ⅖) * (-3¾)= ( - ¹²/₅) * (¹⁵/₄) = ( -¹⁸⁰/₂₀) = -9
(-9.45)*0.28= -2,646
0.04 * ( -0.27)= - 0,0108
(-3.6) * ⁴/₉= 3⁶/₁₀ * ⁴/₉ = ³⁶/₁₀ * ⁴/₉ = ¹⁴⁴/₉₀ = 1 ⁵⁴/₉₀ = - 1 ³/₅
(-2.1) * (-4²/₇)= (-²¹/₁₀) * (-³⁰/₇) = ⁶³⁰/₇₀ = 90
-⅞ : (- 5.6)= ⅞ * ¹⁰/₅₆ = ⁷⁰/₄₄₈ =
⁹/₁₀: (-¾)= ⁹/₁₀ * (-⁴/₃) = -³⁶/₃₀ = 1 ¹/₅
(-1 ½ ) : (- 0.06)= ³/₂ * ¹⁰⁰/₆ = ³⁰⁰/₁₂ =25
(-2 ⅔): 1.2= (-⁸/₃) * ¹⁰/₁₂ = - ⁸⁰/₃₆ = 2 ²/₉
⅔ : (-6)= ⅔ * ¹/₆ = ²/₁₈ = ¹/₉
(- 0.45) : 1 ⅘= ⁹/₂₀ * ⁵/₉ = ⁴⁵/₁₈₀ = ¹/₉
(-2.75) : ( -2.2)= ¹¹/₄ * ⁵/₁₁ = ⁵⁵/₄₄ = 1 ¹⁰/₄₄ = ⁵/₂₂
(-3.5 ) : (1⅖)= ⁷/₂* ⁵/₇ = ³⁵/₁₄ = 2 ¹/₂
1 2 1