Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
A) 4πr²=100π cm²
r²=25 cm²
r=5 cm

b) 4πr²=1 m²
r²=1/(4π) m²
r=1/(2√π) m²

c) (4/3)πr³=288π cm³
r³= 216 cm³
r= 6 cm

d) (4/3)πr³= 36 dm³
r³= 27/π dm³
r=3/³√π dm
83 4 83