1.Usuń nawiay i zredukuj wyrazy podobne.Oblicz watrości wyrażeń dla podanych zmiennych:
a)-(2x-x2)-[2-3x-(2x2-3x+4)] dla x=-0,5
b)3-[-(2x-3x2)+(1-3x+x2)]+4x2 dla x= -0,3
c)1-a-[1-(a-1)-2a-(1-3a)]-a-1 dla a = -0,7<jezelii pisze np.3x2-2 to znaczy żę 3x jest do kwadratu >

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T19:52:26+01:00
A)-(2x-x2)-[2-3x-(2x2-3x+4)]=-2x+x2-2+3x+(2x2-3x+4)=
=-2x+x2-2+3x+2x2-3x+4=-2x+3x2+2=-2*(-0,5)+3*(-0,5)2+2=
=1+0,75+2=3,75

b)3-[-(2x-3x2)+(1-3x+x2)]+4x2=3+(2x-3x2)-(1-3x+x2)+4x2=
=3+2x-3x2-1+3x-x2+4x2=2+5x=2+5*(-0,3)=2-1,5=0,5

c)1-a-[1-(a-1)-2a-(1-3a)]-a-1=1-a-1+(a-1)+2a+(1-3a)-a-1=
=1-a-1+a-1+2a+1-3a-a-1=-1-2a=-1-2*(-0,7)=-1+1,4=0,4

jak będzie jakiś problem to pisz z chęcią pomogę
2010-02-02T19:57:12+01:00
A)-(2xx²)-[2-3x(2x²-3x+4)]=-2x+x²-[2-6x³+9x²-12x]=2x+x²-2+6x³-9x²+12x=14x7x²+6x³-2=14×(-0.5)-7(-0.5)²+6(-0.5)³-2=-7-7×0.25+6×(-0.125)-2=-7-1.75-0.75-2=-11.5

b)3[-(2x-3x²)+(1-3x+x²)]+4x²=3[-2x+3x²+1-3x+x²]+4x²=-6x+9x²+3-9x+3x²+4x²=-15x+16x²+3=15×(-0.3)+16(-0.3)²+3=-4.5+16(0.09)+3=-4.5+1.44+3=-0.06


c)1-a[1-(a-1)-2a-(1-3a)]-a-1=1-a[1-a+1-2a-1+3a]-a-1=1-a+a²-a+2a²+a-3a²-a-1=-2a+1=-2(-0.7)+1=1.4+1=2.4