Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T20:13:01+01:00
K.KAtolicki
- chrzest przez polanie głowy
- komunia pod jedyną postacią (chleba)
- na czele Koscioła stoi papiez sprawujący władzę nad wszystkimi wiernymi na świecie ;
- K.K uznaje , iż Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna
- Kapłan odprawia msze świętą przodem do wiernych w kościele
- katolicy mają krzyż łaciński
- nie mogą mieć żonyK.Prawosławny
- chrzest przez 3- krotne zanurzenie w wodzie
- komunia od dwiema postaciami (chleba i wina)
- zakaz oddawania czci rzeźbą, udzielania odpustów , nie uznają czyścią,Niepokalanego Poczecia i Wniebowstąpienia NMP, prymatu papieza, dogmatu jego nieomylności religia ma w każdym kraju oddzielną władzę
-tyłem do wiernych w kościele wschodnim
- msze odbywają się na stojąco
- odczas mszy nie ma muzyki instrumentalnej
- nabożeństwa są tam o wiele dłuższe niż w obrządku katolickim
- prawosławni krzyż grecki
- mogą a nawet opwinni miec żony

4 3 4