Trójkąt obracający się wokół zaznaczonych osi.Podaj długość promienia podstawy,wysokości i długości tworzącej każdego z otrzymanych stożków.

a)Jaką długość ma tworząca stożka,jeśli promień podstawy ma długość 3 cm,a wysokość stożka wynosi 10 cm?

b)Jaką długość ma wysokość stożka,jeśli promień podstawy ma długość 4 cm,a tworząca jest od niego 2 razy dłuższa?

-rysunek do zadania jest w załączniku.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T08:35:38+01:00
A) r=3
H=10
l=?
twierdzenie pitagorasa

r² + H² = l²
3² + 10²= l²
9 + 100 = l²
109 = l²
l = √109

b) H=?
r=4
l=2*4=8

r² + H² = l²
4²+H² = 8²
16+H² = 64
H² = 64-16
H²= 48
H =√48 (√4*12 = 2√12 DA SIĘ JESZCZE 12 WYCIĄGNĄĆ)
H= 2√12 (2√4*3)
H= 2*2√3
H= 4√3
2010-02-03T10:24:48+01:00
1)r=3 H=10 l=?
r² + H² = l²
3² + 10²= l²
9 + 100 = l²
l = √109

2)H=? r=4 l=8

r² + H² = l²
4²+H² = 8²
16+H² = 64
H²= 48
H =√48
H= 2√12
H= 4√3