Odpowiedzi

2010-02-02T19:49:45+01:00
1.Ponieważ często zmieniali się dowódcy.
2. Powstania narodowe wybuchały w niesprzyjających warunkach (pory roku)
3. Mała wiara w zwycięstwo.
4. Słabe uzbrojenie powstańców.
5.Słaba organizacja
2010-02-02T19:56:07+01:00
Powodami upadku mogły być np:
-zbyt małe zainteresowanie sprawami państwa
-zbyt małe zaangażowanie wszystkich warstw społecznych kraju w powstanie
-przedkładanie dóbr materialnych nad sprawy ojczyzny
-ugodowość i lojalizm względem zaborcy

Warto także wspomnieć o braku uzbrojenia które nie wystarczało na długotrwałą walkę.
1 3 1
2010-02-02T21:16:29+01:00
Nasze powstania narodowe kończyły się klęską dlatego że nasi zaborcy Niemcy, Rosjanie i Austriacy byli od nas o wiele silniejsi. Niezwykle ważny powód to ten że w naszych zrywach narodowo wyzwoleńczo niepodległościowych nie brały udziału szerokie kręgi społeczeństwa polskiego.Po prostu nie mówiliśmy wszyscy jednym głosem w sprawach dla nas najważniejszych jakim było dobro kraju. Brak nam też było prawdziwych przyjaciół wśród państw z którymi mogli byśmy wiązać nadzieje na prawdziwą pomoc w chwilach najbardziej dramatycznych dla narodu polskiego. Jeżeli sprawa Polska była poruszana to tylko ze względu na własne interesy danego kraju np: Księstwo Warszawskie utworzone w 1807 przez Napoleona Bonapartego Cesarza Francuzów które przetrwało do 1813 roku to jest do klęski Napoleona w Rosji.Niestety Księstwo Warszawskie było w sposób cyniczny wykorzystywane przez Napoleona dla potrzeb swoich nowych militarnych podbojów na wschodzie(kampania rosyjska).
1 4 1