Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T00:28:44+01:00
Obliczasz skalę podobieństwa równoległoboku A'B'C'D' do równoległoboku ABCD na podstawie obwodów.
Obwód A'B'C'D' ma 18 cm , a obwód ABCD ma 2*30 cm + 2*45 cm =
= 60 cm +90 cm =150cm.
Skala podobieństwa k = 18 cm/150 cm =3/25. Obliczasz długości boków równoległoboku A'B'C'D' czyli a' = 3/25 * 30 cm = 18/5 cm =3,6 cm oraz b' = 3/25 *45 cm = 27/5 cm = 5,4 cm.
9 4 9