Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T20:10:45+01:00
Jeżeli wiek XVII to zapewne:
Prusy - Fryderyk wilhelm I(1713 - 1740) nazywany również królem - sierżantem, ze względu na swoją surową postawę w stosunku do swojej armii. Zlikwidował kosztowny dwór, obciął pensje urzędnikom, nie szczędził pieniedzy na ponad 100 tys. armię. Jego następcą był Fryderyk II(1740 - 1786) nazywany królem - filozofem. Interesował się książkami nauką, filozofią. Gościł na swoim dworze Woltera.W 1740r. zabrał Austrii Śląsk. Wprowadził powszechny obowiązek nauczania, zachęcał do rozwoju przemysłu, rolnictwa. Rozpoczał budowę dróg. twierdził że Polskę należy rozbieraż po kawałku. Przyczynił się do rozbiorów Polski. Wykradał chłopów z nad granic Polski i wcielał ich do armii.

Austria - Maria Teresa(1740 - 1780) - pochodząca z dynastii Habsburgów. Jej następcą był Józef II (1780-1790), ktory kontynuował wprowadzone przez nią rządy (absolutyzm oświeceniowy). W wyniku tzw. reform józefińsko - tereziańskich - poprawiono dolę chłopów, zaczęto rozprawy sądowe prowadzić w j. niemieckim a nie po łacinie. Podzielono kraj na gubernie i powiaty. Kazał aby każdy obywatel miał 1 h drogi do kościoła.Przyczynili się do rozbiorów polski.
4 4 4