Odpowiedzi

2009-10-07T01:27:16+02:00
V₁ = 60 m/s
V₂ = 8,5 m/s
V₃ = 450 mm/s = 0,45 m/s

λ = 7,5mm = 0,0075 m

T = λ / V

T₁ = λ / V₁ = 0,0075 m / 60 m/s = 0,000125 s

T₂ = λ / V₂ = 0,0075 m / 8,5 m/s = 0,00088235 s

T₃ = λ / V₃ = 0,0075 m / 0,45 m/s = 0,01(6)

okres jest najmniejszy w pierwszym ośrodku
1 5 1