Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T20:08:27+01:00
1.
m=1,5t = 1500kg
V1=54km/h = 15m/s
V2=72km/h = 20 m/s

W=delta E
W=E2-E1

liczymy z energii kinetycznej

W=mV2^2/2 - mV1^2/2
W=1500*400/2 - 1500*225/2
W=300000-168750 = 131250J = 131,25kJ

2.
V0=10m/s
Vk=0
deltaV = 10
g=10m/s^2=a

a=deltaV/t

stad mamy

t=deltaV/a

podstawiamy

t=10/10=1s

s=1/2at^2

podstawiamy

s=1/2*10*1 = 5m

s=5m

3 5 3