Odpowiedzi

2010-02-02T19:54:24+01:00
Rokosz sandomierski 1606-1609, rokosz Zebrzydowskiego, rokosz zawiązany przez część magnatów i szlachty przeciwko Zygmuntowi III Wazie, dążącemu do wzmocnienia władzy monarszej. Inicjatorem zwołania zjazdów szlacheckich w Stężycy i Lublinie (1606) był M. Zebrzydowski.

Szlachta przybyła na zjazdy niepokojona pogłoskami o wprowadzeniu przez króla "absolutum dominium". Zebrzydowski i współpracujący z nim J. Radziwiłł, J. Hubert i S. Stadnicki dążyli do podporządkowania Zygmunta III oligarchii magnackiej. Wezwana przez zjazd w Lublinie szlachta dość licznie (ok. 10 tys. ludzi) przybyła do Sandomierza, gdzie zawiązano konfederację i zażądano od króla zagwarantowania niezmienności ustroju.

Po obietnicy królewskiej wprowadzenia artykułów sandomierskich pod obrady sejmu doszło do ugody pod Janowcem. Zgromadzeni w 1607 pod Jasionową przywódcy rokoszan wraz z częścią szlachty nie uznali ugody, wymówili posłuszeństwo królowi i zażądali jego ustąpienia. Doszło do konfrontacji zbrojnej.

Wojska królewskie dowodzone przez hetmanów J.K. Chodkiewicza i S. Żółkiewskiego rozgromiły rokoszan pod Guzowem (1607). Klęska doprowadziła do rewizji wysuwanych postulatów i spadku aktywności ruchu rokoszowego.