Odpowiedzi

2010-02-02T20:07:44+01:00
Przyrodnicze:
-choroby roślin i zwierząt
-żyznośc gleby
-rzeźba terenu
Pozaprzyrodnicze:
-lepiej wykształceni rolnicy
-mechanizacja (maszyny rolnicze)
-dopłaty do podatków (przez państwo)
2010-02-02T20:09:08+01:00
Przyrodnicze: gleba, rzeźba terenu, klimat
pozaprzyrodnicze: wykształcenie rolników, mechanizacja, powierzchnia gruntów ornych.
2010-02-02T20:09:54+01:00
Przyrodnicze:
- dobra gleba
- dostęp do wody
- klimat
- wysokość nad poziomem morza
- ukształtowanie powierzchni

Pozaprzyrodnicze:
- mechanizacja
- nawozy sztuczne
- polityka państwa
- wielkość gospodarstwa
- własność ziemi
- zasoby siły roboczej