1)Piłkarz kopnął piłkę tak,że prędkośc początkowa o wartości 45 m/s jest skierowana pod kątem 60 stopni do poziomu.Oblocz wysokośc jaką osiągnęła piłka,oraz wartośc prędkości w najwyższym punkcie toru.


2)Strzała o masie 0,2 kg,została wystrzelona z łuku z prędkością V1=50 m/s,uderzyła w drzewo o grubości 25 cm i porusza się dalej.Oblicz ile wynosiła prędkośc strzały V2 po przebiciu drzewa,wiedząc że jego siła oporu ma wartośc 840 N.

1

Odpowiedzi

2010-02-02T20:45:55+01:00
Witaj
zad.1 W rzucie ukośnym hmax = vo^2*[sina]^2 /2g = 2025m2/s2*0,75/20m/s2
hmax = 75,94m sin60*= [pierw.3]/2 więc do kwadr.jest 3/4=0,75
W momenccie wyrzutu vo = 45m/s i sładowa pozioma jest tak, że
vpoz/v = cos60 = 1/2 czyli vpoz = 1/2*v = 22,5m/s i przy założeniu
braku tarcia i strat energii ma ona cały czas tę samą wartość, kierunek
i zwrot - także w najwyższym punkcie toru. Natomiast składowa piono-
wa vpion = vo*sin60* maleje w miarę wznoszenia i w najw.pkcie ma
wartość zero, bo ani w górę ani w dół. Zatem w pkcie najw. jest tylko
pozioma składowa vpoz = 22,5m/s

zad.2 Po przebiciu drzewa Ek2 = Ek1 - W czyli strata Ek na wykonanie pracy W
przeciwko sile tarcia T=840N na drodze s=0,25m. Ponieważ W=T*s więc
EK2 = Ek1 - T*s czyli 0,5m[v2]^2 = 0,5m[v1]^2 - T*s czyli
[v2]^2 = [v1]^2 - 2T*s/m czyli [v2]^2 = 2500m2/s2 - 2*840N*0,25m/
0.2kg = [2500 - 2100]m2/s2 = 400m2/s2
Zatem v2 = pierw.400m2/s2 = 20m/s

pozdrawiam
czarnadziura
2 5 2