POLA FIGUR

oto 5 łatwych zadań
a) Jeden z boków prostokąta ma 5cm a drugi jest 3 razy dłuższy. Oblicz pole tego prostokąta .
b) Jeden z boków prostokąta ma 5cm a drugi bok jest o 3cm dłuższy . Jakie pole ma ten prostokąt?
c) Oblicz pole kwadratu którego obwód wynosi 6dm.
d) Oblicz obwód kwadratu którego pole jest równe 25 cm kwadratowe.
e) Prostokąt ułożono z pięciu jednakowych kwadratów . Pole prostokąta jest równe 405 cm kwadratowych . Jaką długość ma bok kwadratu ?

Proszę zrobić wszystkie przykłady !!!

Daje najlepsze !!!

3

Odpowiedzi

2010-02-02T20:11:18+01:00
A 5x15=75cm²
B 5x8=40cm²
C 6x6=36dm²
D 5x4=20cm
E 405:5=81
√81=9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T20:16:56+01:00
A) Jeden z boków prostokąta ma 5cm a drugi jest 3 razy dłuższy. Oblicz pole tego prostokąta .
a = 5cm
b = 3*5cm= 15 cm
P = a*b
P = 5*15
P = 75 cm²

Pole prostokata wynosi 75 cm²

b) Jeden z boków prostokąta ma 5cm a drugi bok jest o 3cm dłuższy . Jakie pole ma ten prostokąt?
a = 5cm
b = 5 cm + 3 cm = 8 cm
P = a*b
P = 5 cm * 8 cm
p = 40 cm²

pole prostokata wynosi 40 cm²

c) Oblicz pole kwadratu którego obwód wynosi 6dm.

O = 6dm = 60 cm
O = 4*a = 60 cm
4a = 60 cm
a = 15 cm

P = a*a = a²
P = (15 cm)²
P = 225 cm²

Pole kwadratu wynosi 225 cm²

d) Oblicz obwód kwadratu którego pole jest równe 25 cm kwadratowe.
P = 25 cm²
P = a²
a² = 25 cm²
a = √(25cm²)
a = 5 cm

O = 4*a
O = 4*5cm
O = 20 cm

Obwód kwadratu wynosi 20 cm

e) Prostokąt ułożono z pięciu jednakowych kwadratów . Pole prostokąta jest równe 405 cm kwadratowych . Jaką długość ma bok kwadratu ?

P pr = 5*Pkw = 405 cm²
5*Pkw. = 405 cm²
Pkw. = 405 cm² : 5
Pkw. = 81 cm²

Pkw. = a² = 81 cm²
a² = 81 cm²
a = √(81 cm²)
a = 9 cm

Bok kwadratu ma bok a = 9 cm
1 5 1
2010-02-02T20:18:23+01:00
A)
a=5cm
b=5cm*3=15cm
P=a*b
P=5cm*15cm=75cm²

b)
a=5
b=5+3=8
P=40cm²

c)
a=15cm
P=15*15=225cm²

d)
a=5
obw=5cm*4=20cm

e)
a-202,5cm
b-2cm