Odpowiedzi

2010-02-02T20:10:49+01:00
Trzęsienia ziemi występują przede wszystkim w miejscach, gdzie w niedalekiej przeszłości geologicznej zachodziły poziome lub pionowe ruchy płyt litosfery oraz tam, gdzie ruchy te zachodzą współcześnie. Tereny często i silnie nawiedzane przez trzęsienia ziemi określa się jako obszary sejsmiczne, natomiast za obszary sejsmiczne uważa się te części Ziemi, na których zjawisko występuje sporadycznie i o małej sile. Wolne od trzęsień ziemi są tereny asejsmiczne - wnętrza płyt litosfery oraz obszary pokryte grubymi pokładami luźnych skał osadowych. Rozmieszczenie wulkanów na Ziemi nawiązuje do obszarów górotwórczości alpejskiej. Najwięcej czynnych wulkanów występuje w tzw. Ognistym Pierścieniu Pacyfiku, rozciągającym się wokół Oceanu Spokojnego. W strefie tej znajduje się ponad 60% czynnych wulkanów na Ziemi, a najwyższym jest Ojos del Salado 6887 m n.p.m.2 5 2