Proszę o szybkie rozwiązanie pierwszej osobie dam maksymalną ilość punktów (31) tylko tyle mam! Pomóżcie mi ponieważ pani bierze jutro to do sprawdzenia!
Zad.1
Znak krzyża na planie miasta jest:
a)obrazem
b)symbolem
c)alegorią
Zad.2
Grupa czasowników w trybie orzekającym to:
a)wypoczywali, przyjmowali, doprowadzi
b)pełnił, spotykała się, widać
c)zawdzięcza, skręćcie, wyprawiano
Zad.3
Nieosobową formą czasownika jest wyraz:
a)zwiedzanie
b)wejdźcie
c)trwające
Zad.4
Czasownik ZNAJDOWAŁY SIĘ może być określeniem rzeczownika:
a)goście
b)sylwetka
c)śpiewający
Zad.5
Zdanie, które można przekształcić na zdanie o konstrukcji biernej, to:
a)Pierwszy budynek gdańskiego Dworu spłonął w 1476r.
b)W 1617r. Abraham van den Blocke zaprojektował nową fasadę Dworu Artusa.
Zad.6
Czwartą sylabę od końca należy zaakcentować w czasowniku:
a)przyjechałbyś
b)przyjechaliby
c)przyjechalibyście
Zad.7
Imiesłów przysłówkowy współczesny występuje w zdaniu:
a)Spójrzcie na panoramę Gdańska rozciągającą się z kościelnej wieży.
b)Idąc dalej, dotrzecie do ogromnego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Zad.8
W zdaniu:Po południu spacerując po Długim Targu przyglądałem się fontannie.Przeciek należy postawić:
a)po wyrazie południu
b)po wyrazie spacerując
c)po wyrazach południu i Targu
Zad.9
Zaznacz zdanie, które można przekształcić na zdanie z imiesłowem przymiotnikowym, i przekształć je.
a)Ulica Długa doprowadzi was na Długi Targ, który jest prostokątnym placem.
b)Swój niepowtarzalny urok zawdzięcza przedprożom, na których dawni gdańszczanie wypoczywali i przyjmowali gości.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T20:23:25+01:00
1. b)
2. a)
3. c)
4. a)
5. b)
6. a)
7. a)
8. c)
9. b)
8 2 8