Wpisz w puste miejsca nazwisko postaci ,o której informują zadania w punktach od a) do e) a)Jeden z "królewiąt" kresowych, surowo zwalczał samowolę Kozaków, posiadał liczną i bitną prywatną armię. odp: b)Został wybrany królem Polski po abdykacji Jana Kazimierza. Nie miał zdolności kierowania państwem i nie dorastał do godności króla. odp: c)Zwyciężył w wielu bitwach, gromiąc silniejszego wroga. Uchodził za wzór cnót żołnierskich. Poległ w walkach z Turkami. odp: d) Spokrewniony z domem Jagiellonów.Całe życie zabiegał o koronę szwedzko. odp: e)Hetman wielki korony, uczestnik wojen ze Szwecją, przeciwko której prowadzi wojnę podjazdową. odp:

1

Odpowiedzi

2010-02-02T20:23:48+01:00
A)Józef Poniatowski
b)Robert A Haasler
c)Zygmunt Gloger lub Full Joachim Lelewel
d)Jan III Sobieski
e)Henryk Sienkiewcz

chyba tak jak źle to przpepraszam
3 1 3