Odpowiedzi

2009-10-08T23:16:10+02:00
Http://online.biblia.pl/rozdzial.php?id=582

Wykrzyknienia:
--> Pociągnij mnie za sobą!
--> Pobiegnijmy!
--> Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty!

Epitet:
--> córki jerozolimskie
--> namioty Kedaru

Apostrofy:
--> Pociągnij mnie za sobą!
--> O ty...
--> o najpiękniejsza z niewiast
--> przyjaciółko moja
--> miły mój,

Przenośnia:
--> zaprzęgu faraona
--> cyprysy ścianami
2 5 2