ZAD1. Czy z odcinków o podanych długościach można zbudować trójkąt> Odpowiedź uzasadnij.
a)√7;1;1
b)√5;2;1
c)√17;6;2
ZAD2.Wyznacz kąty trójkąta,jeśli wiesz,że jeden jest 2 razy większy niż drugi,a trzeci jest o 20°większy niż mniejszy z nich.
ZAD3.W trójkącie równobocznym ABC połączono punkt przecięcia wysokości P z wierzchołkami A i B.Wyznacz kąty trójkąta ABP.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T20:23:38+01:00
1 z przykładu B można.
można to uzasadnić z Twierdzenia Pitagorasa:
a²+b²=c²
przyjmijmy że: c= √5; b=2; a=1
1²+2²=√5²
1+4=5
Prawidłowe

3)
kąty to: 30, 30 i 120 stopni bo:
trójkąt równoboczny ma po 60stopni w każdym kącie.
Jeśli kąt przetniemy przekątną to mamy po 30 stopni- powstały trójkąty równoramienne o kątach 30, 30 i 120 stopni
2010-02-02T20:29:15+01:00
ZAD1.
Nie, nie można zbudować trójkątów, ponieważ suma dwóch krótszych boków powinna być równa trzeciemu bokowi.

ZAD2.
Pierwszy kąt trójkąta wynosi 100stopni, drugi 50stopni a trzeci 30stopni.

ZAD3.
Kąty będą miary takie jak trójkąt równoboczny