Odpowiedzi

2009-10-06T19:51:38+02:00
Kordianowi ukazuje się duch Winkelrieda, który przyjął na siebie atak Austryjaków i powstaje w głowie Kordiana idea winkelriedyzmu z którą wraca do kraju i chce ocalić ojczyzne.