Odpowiedzi

2010-02-03T00:19:30+01:00
Wysokośc ostrosłupa tworzy z ½ d podstawy i krawędzią bocznąc Δ prostokatny o kącie=60 i 30⁰
z własnosci kata 30⁰ obliczysz h bryły i krawedź c

d podstawy=a√2
d=4√2cm
½d=2√2

c=4√2cm
h=a√3:2=4√2√3:2=2√6cm
z pitagorasa obliczam h ściany
h²=(4√2)²-2²
h ²=32-4=28
h=2√7cm
v=⅓a²h=⅓×4²×2√6=10⅔√6cm³

pole=a²+4×½ah=4²+2×4×2√7=16+16√7=16(1+√7)cm²