1. jaka role odgrywal wladca w ksztaltowaniu panstwa we wczesnym sredniowieczu?
2. jaka funkcje miala spelniac akcja chrystianizacji wczesnosredniowiecznej europy?
3. wyjansij pojecia:
-cezaropapizm
-cesarstwo uniwersalne
-uniwersalizm cesarsko-papieski

1

Odpowiedzi

2010-02-02T21:26:30+01:00
Cezaropapizm - prowadzi do przypisywania państwu zwierzchności nad Kościołem
cesarstwo uniwersalne - jedno, obejmujące zarówno Zachód jak i Wschód
uniwersalizm cesarsko-papieski - papiez rzadzi sie jak cesarz
5 1 5