Uzupełnij tabelę. porównaj warunki życia w morzach i oceanach z panującymi w wodach śródlądowych. zwróć uwagę na głębokość wody, jej temperaturę, zasolenie oraz ciśnienie. uwzględnij także ruchy wód i ilość światła docierającego pod ich powierzchnię.

______________________________________________________________

szybka pomoc potrzebna.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T20:46:47+01:00
Ponadto, należy zwrócić uwagę na fakt, iż nagromadzenie się metali ciężkich w komórce .... W naszych warunkach klimatycznych temperatura wody w zbiornikach ...... Temperatura wód oceanicznych była na niektórych obszarach wyższa nawet o 6C od ..... W połączeniu ze wzrostem ilości energii słonecznej, docierającej do ...
11 1 11