Fizyka i jedno zadanie z WOSU.,

1.opisz w jaki sposob wyznacza gestosc ?
a) ciala stalego
b)cieczy

2. jaka gestosc ma cialo o masie 160 kg i objetosci 2m3 <- szescian

3. z jakiej substancji moze byc wykonany szescian o masie 83,92 kg i o krawedzi 2dm ?

4. jaka mase ma bryla o objetosci 2 dm3 <- szescian ?

5. oblicz objetosc mosieznego klucza, jesli jego masa wynosi 20 dag.

napisz formę rządów, ustrój polityczny, ustrój terytorialny następujących kraji: Norwegia, Watykan, Kanada, Mołdawia, Kambodża

1

Odpowiedzi

2010-02-03T08:20:30+01:00
1.opisz w jaki sposob wyznacza gestosc ?
a) ciala stalego
Gęstość ciała stałego wyznaczamy przy użyciu wagi hydrostatycznej.

b)cieczy
Gęstość cieczy wyznacza się za pomocą areometru. Jest to przyrząd składający się z pustej rurki szklanej, której górna wydłużona część posiada specjalną skalę, zaś dolna w postaci bańki wypełniona jest materiałem o dużej gęstości (rtęć, śrut ołowiany itp.). Umożliwia to utrzymanie pozycji pionowej przyrządu zanurzonego w cieczy. Po zanurzeniu w cieczy aerometr pływa pionowo po jej powierzchni. Głębokość na jaką się zanurza dolna część areometru (odczytujemy ją ze skali na nim) wynika z różnicy między ciężarem areometru a ciężarem wypartej przez niego cieczy. Ponieważ znamy masę, objętość areometru i głębokość, na jaką się zanurzył, w oparciu o prawo Archimedesa możemy w przybliżeniu obliczyć gęstość badanej cieczy.

2. jaka gestosc ma cialo o masie 160 kg i objetosci 2m3 <- szescian

ρ = m/V

gdzie:
ρ - gęstość
V - objętość
m - masa

Po podstawieniu:

ρ = 160 kg/2 m³ = 80 kg/m³

3. z jakiej substancji moze byc wykonany szescian o masie 83,92 kg i o krawedzi 2dm ?

Obliczymy najpierw gęstość.

ρ = m/V

gdzie:
ρ - gęstość
V - objętość
m - masa

m = 83,92 kg
V = (2 dm)³ = (0,2 m)³ = 0,008 m³

Po podstawieniu:

ρ = 83,92 kg/0,008 m³ = 10 490 kg/m³

Najbardziej zbliżoną gęstość ma srebro.

4. jaka mase ma bryla o objetosci 2 dm3 <- szescian ?
Nie da się rozwiązać - nie podano substancji, z której jest ten sześcian.

5. oblicz objetosc mosieznego klucza, jesli jego masa wynosi 20 dag.

Ponieważ

ρ = m/V

czyli

V = m/ρ

ρ = 8400 kg/m³
m = 0,2 kg

V = 1/42000 m³


napisz formę rządów, ustrój polityczny, ustrój terytorialny następujących kraji: Norwegia, Watykan, Kanada, Mołdawia, Kambodża

Norwegia:
dziedziczna monarchia konstytucyjna
parlamentarny
państwo unitarne

Watykan
elekcyjna monarchia konstytucyjna
teokracja
państwo unitarne

Kanada
monarchia konstytucyjna
demokracja parlamentarna z federalnym systemem rządów parlamentarnych
federacja

Mołdawia
republika
parlamentarny
państwo unitarne

Kambodża
elekcyjna monarchia konstytucyjna
parlamentarny
państwo unitarne
1 5 1