1. Wyjaśnij, dlaczego na Litwie, Białorusi i Ukrainie występują duże skupiska Polaków.

2. Wymień trzy przykłady działań, które, Twoim zdaniem, należałoby podjąć, aby zmniejszyć poziom bezrobocia na obszarach wiejskich.

3. Wiek emerytalny w Polsce wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Przedstawiciele niektórych zawodów pracują jednak krócej. Korzystając z dostępnych źródeł informacji, podaj przykłady dwóch zawodów, których wykonywanie wiąże się z wcześniejszym przejściem na emeryturę. Wyjaśnij, dlaczego ludzie wykonujący te zawody pracują krócej.
Krócej niż do 60 lub 65 roku życia pracują :
a) ................................................, ponieważ..........................................................................................
b) ................................................, ponieważ..........................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T22:00:00+01:00
1. W tych państwach wystepują duze skupiska Polaków, ponieważ części tych państw należało do Polski

2 Zbudowanie więcej zakładów pracy
Tworzenie własnych małych firm

3 Zołnierze, ponieważ wykonują ciężką pracę fizyczna i mają duże tzw zagrożenie zawodowe tzn ze mogą zginać

Górnicy ponieważ mają duże zagrożenie zawodowe, pracują w toksycznych warunkach ( to też skraca czas do emerytury)
5 5 5