1. Napisz równania reakcji spalania całkowitego, półspalania i spalania niecałkowitego: a) propanu, b) heptanu.
2. Podaj wzory półstrukturalne nastepujących związków:
a) 3-chloropentan
b) 2-jodo-2-metylopropan
c) 2,2-dimetylopentan
d) 2,2,3-trimetyloheksan
e) 1,1,1,3-tetrachloropropan
f) 2,3,5-tribromo-3-etylo-2,4,4-trimetyloheptan
g) 1,5,6-trichloro-4-etylo-2,2-dimetylooktan

3. Napisz wzory strukturalne wszystkich izomerów związków o wzorach sumarycznych:
a) C6H14
b) C3H7Br
c) C4H9Cl

4. Przedstaw mechanizm reakcji chlorowania etanu, jeśli produktem tej reakcji jest 1,1,2-trichloroetan.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T21:29:32+01:00
1.a)C3H8+5O2->3CO2+4H2O
2C3H8+ 7O2-> 6CO+ 8H2O
C3H8+ 2O2-> 3C+ 4h2o
b)C7H16+ 11O2-> 7CO2 + 8h2o
2 C7H16+ 15O2-> 14CO + 16h20
C7H16+ 4O2-> 7C+ 8h2o

2.a)CH3-CH2-CH-CH2-CH3
I
Cl

CH3
b) I
CH3-C-CH3
I
I
c)
CH3
I
CH3-C-CH2-CH2-CH3
I
CH3


D) CH3 CH3
I I
CH3-C-CH-CH2-CH2-CH3
I
CH3

e) Cl Cl
I I
Cl-C-CH2-CH2
I
Cl

f) Br Br CH3 Br
I I I I
CH3-C- C - C - CH-CH2-CH3
I I I
CH3 C2H5 CH3


g) CH3 C2H5 Cl
I I I
CH2-C-CH2-CH-CH-CH-CH2-CH3
I I I
Cl CH3 Cl

3.
a) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3
I
CH3-CH2-CH2-CH-CH3


CH3
I
CH3-CH2-CH-CH2-CH3

CH3
I
CH3-CH2-CH-CH3
I
CH3

CH3
I
CH3-CH2-CH2-CH
I
CH3

CH3
I
CH3-CH-CH2-CH3
I
CH3
b) Br
I
CH3-CH-CH3

Br
I
CH3-CH3-CH

c) Cl
I
CH3-CH2-CH-CH3

Cl
I
CH3-CH2-CH2-CH2

Cl
I
CH3-C-CH3
I
CH3
4.
C2H6+ Cl2-> CH2Cl-CH3 +HCl
CH2Cl-CH3+ Cl2-> CH2Cl-CH2Cl+ HCl
CH2Cl-CH2Cl+ Cl2->CHCl2-CH2Cl+ HCl
8 3 8