Przetłumacz zdania na niemiecki ! (z ein/eine , i jakoś tak:P)
Wybiorę najlepszą odpowiedz:)
W środę mamy 6 lekcji
na chemii robimy eksperymenty , a na matematyce rozwiązujemy zadania .
Czy to jest książka
To jest książka
Z polskiego mam 4,4 i 5
To jest Tablica
Tablica jest czysta
To są uczniowie , oni się uczą biologij
Cy to jest człowiek
Nie to nie jest człowiek to jest długopis
Ona nie mam komputera , ona ma kalkulator
czy potrzebujesz linijki
tak potrzebuję linijkę

2

Odpowiedzi

2010-02-02T20:48:02+01:00
Am Mittwoch, haben wir 6 Stunden
Experimente zur Chemie zu tun, und mathematische Aufgaben zu lösen.
Ist dieses Buch
Es ist ein Buch
Die polnische haben 4,4 und 5
Dies ist die Tabelle
Tabelle ist sauber
Dies sind Studenten, lernen sie Biologija
Ist es der Mensch?
Nein, es ist nicht ein Mensch, der eine Feder ist
Sie hat nicht einen Computer haben, hat es einen Taschenrechner
wenn Sie ein Lineal
so brauche ich ein Lineal

Nie wiem czy dobrze xD
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T20:57:28+01:00
Am Mittwoch haben wir sechs Stunden.
In Chemie machen wir Experimenten und in Mathematik wir rechnen.
Ist das ein Buch?
Das ist ein Buch.
Von Polnisch habe ich 4,4 und 5.
Das ist eine Tafel.
Die Tafel ist klar.
Das sind Schulern(u umlaut), ihr lernt Biologie.
Ist das ein Mensch?
Nein, das ist kein Mensch, das ist ein Kuli.
Sie hat keinen Computer, sie hat einen Taschenrechner.
Brauchst du ein Lineal?
Ja, ich brauche ein Lineal.

PS Tego nademną radzę nie przepisywac, bo wszystko, lub prawie wszystko jest źle. Nie wiadomo po co powstawiane zaimki gdzie ich nie trzeba, pomieszane znaczenia słów, brak szyku w zdaniu. Mam za sobą 7 lat nauki niemieckiego, więc powinno byc dobrze xd.