Odpowiedzi

2010-02-02T20:55:59+01:00
1. Stanowi drugi szczebel podziału administracyjnego kraju. 6 liter
Powiat
2.Kieruje pracami
sejmiku wojewódzkiego. 9 liter Marszałek
3.Najwyższy szczebel w podziale administracyjnym w Polsce. 11 liter Województwo
4.Najniższa jednostka podziału administracyjnego. 5 liter Gmina
5.Organ władzy samorządowej na szczeblu wojewódzkim. 6 liter
Sejmik
6.Kieruje pracami urzędu wojewódzkiego. 8 liter Wojewoda
7. Stoi na czele zarządu powiatu. 8 liter Starosta