Odpowiedzi

2010-02-02T20:54:18+01:00
Młodoglacjalna rzeźba, młodoglacjalny obszar, młodoglacjalny krajobraz, rzeźba (obszar, krajobraz) cechująca się dominacją form terenu pochodzących z ostatniego zlodowacenia. Charakteryzuje się przewagą wysoczyzn zbudowanych z moreny, oddzielonych od siebie rynnami polodowcowymi, wyżłobionymi przez wody lodowcowe, wypełnionymi często jeziorami. Częste są kemy, ozy oraz zagłębienia wytopiskowe (oczka polodowcowe). Staroglacjalna rzeźba, obszar staroglacjalny, krajobraz staroglacjalny, rzeźba (obszar, krajobraz) cechująca się przewagą form i osadów polodowcowych, pochodzących nie z ostatniego, lecz z poprzednich zlodowaceń. Powstałe wtedy formy glacjalne podlegały niszczeniu i ewolucji w trakcie okresu międzylodowcowego, a także w warunkach peryglacjalnych, w okresie ostatniego zlodowacenia. Obszar zbudowany jest głównie z osadów glacjalnych i glacifluwialnych (osadzonych przez wody lodowcowe). W krajobrazie przeważają równiny urozmaicone niskimi garbami o łagodnych formach, oddzielone od siebie pradolinami. Cechą charakterystyczną jest brak jezior.