Odpowiedzi

2010-02-02T21:03:12+01:00
Konkurencja wewnątrzgatunkowa, z uwagi na podobieństwo wymagań może być jeszcze bardziej intensywna niż międzygatunkowa. Zwiększa się ona w sytuacji wzrostu zagęszczenia populacji. Odpowiedzią na taki wzrost może być migracja w poszukiwaniu terenów nadających się do zasiedlenia. Może ona występować nawet u gatunków osiadłych np. poprzez rozwinięcie mechanizmów rozsiewania nasion (np. skrzydełka w nasionach klonów, ułatwiające rozsiewanie przez wiatr, smaczny miękisz wielu owoców ułatwiający rozsiewanie nasion przez zwierzęta, różnego rodzaju haczyki np. u łopianu, ułatwiające przyczepianie się do sierści zwierząt i tym samym przenoszenie na duże odległości).
Stwierdzono też przypadki samoprzerzedzania się populacji poprzez zabijanie innych osobników. Przykładem może być pałka szerokolistna (Typha latifolia) wydzielająca substancje chemiczne prowadzące do śmierci innych osobników tego samego gatunku. Wynikiem konkurencji o zasoby jest też terytorializm.
W literaturze istnieją sprzeczne doniesienia odnośnie częstości występowania konkurencji międzygatunkowej w przyrodzie. Niektóre źródła informują o powszechności tego zjawiska, inne zaś stwierdzają, że konkurencja prowadząca do wypierania gatunków jest zjawiskiem rzadkim. Tam gdzie wydaje nam się, że organizmy konkurują, przy bliższym zbadaniu sytuacji okazuje się, że unikają konkurencji poprzez nawet trudno zauważalne zmiany niszy ekologicznej. Przykładem mogą być np. spokrewnione gatunki północnoamerykańskich ptaków lasówek (Dendroica) zamieszkujące lasy szpilkowe. Poszczególne gatunki zajmują różne poziomy koron drzew, żerują w nieco inny sposób i budują nieco inne gniazda. Natomiast dla przeciętnego obserwatora są to gatunki zajmujące tę samą niszę ekologiczną.

Mam nadzieję, że pomogłam ;]
2 5 2
2010-02-02T21:04:44+01:00
Konkurencja wewnątrzgatunkowa;
- najczęściej organizmy walczą o najsilniejszą pozycję w grupie (zwierzęta)
- o partnera
Konkurencja międzygatunkowa
- o teren
- o zasoby środowiska ( w przypadku roślin światło, sole min., zwierzęta o pokarm)
1 5 1